Procedury .

Firma SKY Service powstała w celu świadczenia szeroko pojętych usług z zakresu dostępu linowego – alpinizmu przemysłowego dla firm i instytucji oczekujących najwyższych standardów pracy, jakości i skuteczności w odniesieniu do powierzonych nam zadań. Wśród innych firm wyróżnia nas przede wszystkim wysoka dbałość o szczegóły w trakcie naszych realizacji. Dzięki rozdzieleniu pojęć alpinizmu oraz wspinaczki wysokogórskiej od przemysłowego dostępu linowego, będących często utożsamianych z jednym i tym samym – a w rzeczywistości mających ze sobą niewiele wspólnego.

Dzięki zrozumieniu i określeniu różnicy w samym podejściu do pracy na wysokości jak i jej specyfiki, która w środowisku miejskim stawia przed nami zupełnie inne wyzwania, nasza Firma, chcąc zdecydowanie odciąć się od konkurencji, postawiła sobie za cel realizowanie swojej polityki w oparciu o profesjonalny sprzęt spełniający wszystkie odpowiednie normy jak i procedury bezpieczeństwa w  systemie IRATA.

Naszym priorytetem jest zadowolenie naszych Klientów przy zachowaniu 100% bezpieczeństwa naszych pracowników. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu procedur opartych o brytyjski system bezpieczeństwa IRATA (International IRATA – Industrial Rope Access Trade Association – Międzynarodowe Branżowe Stowarzyszenie Przemysłowego Dostępu Linowego), który jest obecnie uznawany za najlepszy na świecie i powszechnie akceptowany. I choć IRATA jest systemem dobrowolnym, Klient który ma zamiar zlecić prace wysokościowe nie musi wybierać firmy wykorzystującej standard IRATA, to jednak ten system jakości i najwyższy poziom bezpieczeństwa skłania wielu Klientów do wyboru takich firm jak nasza.

Obecnie w Wielkiej Brytanii i innych krajach Unii Europejskiej  IRATA zdobyła sobie takie uznanie, że poważne zlecenia są kierowane tylko do firm świadczących swoje usługi w oparciu o ten standard i zatrudniania wyłącznie specjalistów dostępu linowego z co najmniej kilkuletnim stażem – wszystkie te kryteria nieodłącznie przemawiają za wyborem naszej Firmy.