Pracownicy.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przez naszą Firmę, posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia oraz długoletnie doświadczenie nabyte podczas dotychczasowego przebiegu ich kariery zawodowej, predestynujące ich do rodzaju i charakteru powierzonych im zadań.

   Kadra menedżerska koordynująca działania i organizująca pracę, rekrutuje się z obecnych i byłych członków PZA ( Polskiego Związku Alpinizmu ), SIA ( Stowarzyszenia Instruktorów Alpinizmu ) czy absolwentów AWF, niektórzy z nich posiadają również międzynarodowe uprawnienia IVBV – UIAGM z zakresu przewodnictwa wysokogórskiego. Cały nasz personel jest kompleksowo i starannie sprawdzony pod względem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej i posiadanych kwalifikacji, dzięki temu świadczone przez naszą Firmę usługi stoją na najwyższym światowym poziomie, zarówno pod względem merytorycznym jak i czysto praktycznym. Ich umiejętności i praca jest stale oceniana poprzez bieżącą kontrolę, co pozwala wykluczyć wszelkie ewentualne sytuacje mogące stwarzać zagrożenie dla Klientów i ich mienia, korzystających z naszych usług. Ponadto naszą pracę cechuje solidność i elastyczność, niespotykana do tej pory w tej branży a nasi specjaliści przed przystąpieniem do wykonania zleconych prac, tworzą drobiazgową dokumentację przed i po wykonawczą na podstawie oględzin obiektu i jego otoczenia, dokonując identyfikacji pod względem zagrożeń / niebezpieczeństw i możliwych problemów, tak aby sama realizacja / usługa była możliwie najkrótsza i bezproblemowa. SKY Setvice zobowiązuje się do wykonania wszystkich powierzonych nam zadań z zachowaniem należytej staranności wymaganej przy prowadzeniu prac wysokościowych i ponosi odpowiedzialność za e/w szkody spowodowane swoim działaniem lub wynikające z jego zaniechania.

Cały nasz personel jest kompleksowo i starannie sprawdzony pod względem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej i posiadanych kwalifikacji, dzięki temu świadczone przez naszą Firmę usługi stoją na najwyższym światowym poziomie, zarówno pod względem merytorycznym jak i czysto praktycznym. Ich umiejętności i praca jest stale oceniana poprzez bieżącą kontrolę, co pozwala wykluczyć wszelkie ewentualne sytuacje mogące stwarzać zagrożenie dla Klientów i ich mienia, korzystających z naszych usług.

Naszemu personelowi zapewniamy kompletne wyposażenie służbowe poczynając od uniformów poprzez środki łączności i transportu w zależności od specyfiki wykonywanych zadań, dodatkowo jako jedyni obecnie na rynku, zwracamy szczególną uwagę na to aby nasi pracownicy wykorzystywali jedynie sprzęt najwyższej jakości takich firm jak Petzl, Singing Rock, Kong czy Tendon spełniający wszystkie normy wymagane podczas przemysłowego dostępu linowego.

Cały nasz personel jest kompleksowo i starannie sprawdzony pod względem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej i posiadanych kwalifikacji, dzięki temu świadczone przez naszą Firmę usługi stoją na najwyższym światowym poziomie, zarówno pod względem merytorycznym jak i czysto praktycznym. Ich umiejętności i praca jest stale oceniana poprzez bieżącą kontrolę, co pozwala wykluczyć wszelkie ewentualne sytuacje mogące stwarzać zagrożenie dla Klientów i ich mienia, korzystających z naszych usług.

Naszemu personelowi zapewniamy kompletne wyposażenie służbowe poczynając od uniformów poprzez środki łączności i transportu w zależności od specyfiki wykonywanych zadań, dodatkowo jako jedyni obecnie na rynku, zwracamy szczególną uwagę na to aby nasi pracownicy wykorzystywali jedynie sprzęt najwyższej jakości takich firm jak Petzl, Singing Rock, Kong czy Tendon spełniający wszystkie normy wymagane podczas przemysłowego dostępu linowego.