STRUKTURA ORGANIZACYJNA.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przez naszą Firmę, posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia oraz długoletnie doświadczenie nabyte podczas dotychczasowego przebiegu ich kariery zawodowej, predestynujące ich do rodzaju i charakteru powierzonych im zadań.

Kadra menedżerska koordynująca działania i organizująca pracę, rekrutuje się z obecnych i byłych członków PZA ( Polskiego Związku Alpinizmu ), SIA ( Stowarzyszenia Instruktorów Alpinizmu ) czy absolwentów AWF, niektórzy z nich posiadają również międzynarodowe uprawnienia IVBV – UIAGM z zakresu przewodnictwa wysokogórskiego oraz różnych innych nietypowych potrzebnych do realizacji specyficznych i nietypowych projektów. Cały nasz personel jest kompleksowo i starannie sprawdzony pod względem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej i posiadanych kwalifikacji, dzięki temu świadczone przez naszą Firmę usługi stoją na najwyższym światowym poziomie, zarówno pod względem merytorycznym jak i czysto praktycznym. Ich umiejętności i praca jest stale oceniana poprzez bieżącą kontrolę, co pozwala wykluczyć wszelkie ewentualne sytuacje mogące stwarzać zagrożenie dla Klientów i ich mienia korzystających z naszych usług. Ponadto naszą pracę cechuje solidność i elastyczność, niespotykana do tej pory w tej branży a nasi specjaliści przed przystąpieniem do wykonania zleconych prac, za każdym razem tworzą drobiazgową dokumentację przed i po wykonawczą na podstawie oględzin obiektu i jego otoczenia, dokonując identyfikacji pod względem zagrożeń / niebezpieczeństw i możliwych problemów, tak aby sama realizacja / usługa była możliwie najkrótsza i bezproblemowa.

Spółka SKY SERVIS zobowiązuje się do wykonania wszystkich powierzonych nam zadań z zachowaniem należytej staranności wymaganej przy prowadzeniu prac wysokościowych i ponosi odpowiedzialność za e/w szkody spowodowane swoim działaniem lub wynikające z jego zaniechania.

Cały nasz personel jest kompleksowo i starannie sprawdzony pod względem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej i posiadanych kwalifikacji, dzięki temu świadczone przez naszą Firmę usługi stoją na najwyższym światowym poziomie, zarówno pod względem merytorycznym jak i czysto praktycznym. Ich umiejętności i praca jest stale oceniana poprzez bieżącą kontrolę, co pozwala wykluczyć wszelkie ewentualne sytuacje mogące stwarzać zagrożenie dla Klientów i ich mienia, korzystających z naszych usług. Naszym pracownikom zapewniamy kompletne wyposażenie służbowe poczynając od dedykowanych kombinezonów/uniformów poprzez środki łączności i transportu w zależności od specyfiki wykonywanych zadań, dodatkowo zwracamy szczególną uwagę na to aby nasi pracownicy wykorzystywali jedynie sprzęt najwyższej jakości takich firm jak DBI SALA, MILLER ROPE MAX, ENGELBERT STRAUSS, MASCOT, PETZL, czy LANEX TENDON spełniający wszystkie specjalistyczne normy wymagane podczas przemysłowego dostępu linowego.