Kosztorysy .

Wszystkie proponowane stawki dotyczące świadczonych usług i realizacji uzgadniane są z naszymi Klientami w oparciu o ślepy kosztorys przedwykonawczy sporządzony w programie NORMA PRO na podstawie projektu otrzymanego od zleceniodawcy lub w oparciu o wykonany przez naszych pracowników przedmiar z uwzględnieniem aktualnych stawek w danym kwartale na podstawie wydawnictwa Sekocenbud.