SKY SERVICE

Ul. Plac Bankowy 2
00 – 095 Warszawa

email: biuro.skyservice@gmail.com
http: www.alpinisciprzemyslowi.pl

NIP:951-180-47-44
Regon:368212607

Kontakt

Igor Szewczyk
koordynator inwestycji

SKY Service
email:

szewczyk.igor@gmail.com

tel:

 726 604 479

Deklarujemy również gotowość realizacji zleceń trudnych lub nietypowych wymagających pracy 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

1
ALPINISCIWARSZAWA CENTRUM
1

Siedziba SKY Service