insilico2 (1)

ZASTOSOWANIE

Więcej na temat preparatu inSilico2

Preparat In Silico2 użyty na szkle typu float usuwa i niweluje zacieki, nacieki, wykwity, wysolenia powstałe w wyniku korozji metalu, alkaliów, zanieczyszczeń pobudowlanych (pełne spektrum beton, cement, silikat, cegła, itp.), osadów mineralnych, zanieczyszczeń komunikacyjnych i tym podobnych zabrudzeń.

Najlepsze efekty zastosowania środka InSilico 2 uzyskuje się we wstępnej fazie powstawania trwałych zabrudzeń w postaci zacieków, nacieków, wykwitów oraz wysoleń, jednak za każdym razem uzyskany efekt będzie wyraźnie widoczny. Niejednokrotnie nawet bardzo silne nacieki i wykwity niemożliwe do usunięcia w inny sposób, można skutecznie i całkowicie usunąć z powierzchni bez konieczności polerowania szkła.