Klienci.

 • MAX Film S.A.
 • MULTIKINO S.A.
 • NOVE Kino”Praha”
 • Hotel Ojców Barnabitów
 • Politechnika Warszawska
 • Kancelaria Prezydenta RP
 • Urząd Statystyczny w Warszawie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „STERNIK”
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (większość oddziałów na terenie Warszawy)
 • Browar / Restauracja Browar de Brasil
 • Zakład Oczyszczalni Ścieków „Południe” w Warszawie
 • Stacja Uzdatniania Wody – „Praga” w Warszawie

i wielu innych…

oraz setki klientów indywidualnych i mniejszych Firm – z czego jesteśmy DUMNI.

Wybrane instalacje odgromowe:

 • Montaż instalacji odgromowej na 6 pylonach mostu w Kwidzynie
 • Montaż instalacji odgromowej na wieży Instytutu Łączności w Nadarzynie
 • Montaż instalacji odgromowej na budynku Rozgłośni Harcerskiej w Warszawie